Bonnen voor iets lekkers bij een Turkse bakker voor de dag van de mantelzorg van MVT

Mantelzorgers worden 1 x per jaar bedankt voor al hun inzet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Dat gebeurt normaal in het Openluchtmuseum tijdens een leuke enthousiasmerende bijeenkomst. Dit jaar is dat fysiek niet mogelijk. Daarom wordt de Dag van de Mantelzorg op een digitale manier georganiseerd, waarbij het bedankje zal bestaan uit keuzebonnen die in februari ingewisseld kunnen worden. Omdat er ook veel mantelzorgers zijn met een migratie achtergrond, zou Gevraagd wordt of een Turkse bakker hier zijn medewerking aan kan verlenen door bonnen van €25 per stuk aan te bieden die gratis in te wisselen zijn voor (halal) lekkernijen.

De vraag

Bonnen van €25 die in februari te besteden zijn aan iets lekkers bij een Turkse bakker. Het aantal bonnen kan in overleg bepaald worden. Ook andere ideeën voor een multiculturele invulling van een cadeautje dat uit te delen is tijdens de digitale versie van de dag voor de Mantelzorg zijn heel welkom.

Over Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT)

Mantelzorgers verlenen vaak gedurende langere tijd intensieve zorg, soms zelfs 24 uur per dag. Dat doen ze vrijwillig en onbetaald. Omdat het ‘gewoon’ is om een hulpbehoevende partner, ouder, vriend of eigen kind te helpen. MVT ondersteunt en informeert mantelzorgers en regelt daarnaast vrijwillige thuishulp. Zij biedt alle 8 functies uit de WMO m.b.t. mantelzorg: informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële tegemoetkoming, materiële hulp. Daarnaast bieden zij ontmoetingsmogelijkheden voor lotgenotencontact en activiteiten voor informatie en ontspanning.