Een entertainer voor het jubileumfeest van de Gevelbitjes

De Gevelbitjes bestaan 25 jaar. Dat wil men vieren. De deelnemers hebben over het algemeen geen of lage inkomsten. Daardoor is de contributie laag en is men al enige tijd aan het sparen om een keer gezamenlijk pannenkoeken te gaan eten. Dat gaat gebeuren op 26 augustus. Het zou erg leuk zijn als er op dat moment iemand kan zijn die hen vermaakt. Met muziek, liedjes van Koos Alberts bijvoorbeeld en verzoeknummers, of bijvoorbeeld door een goochelaar. Helaas is daar geen budget voor bij elkaar gespaard.

De vraag

Een entertainer tegen onkostenvergoeding (bijvoorbeeld een accordeonist of een goochelaar)

Over Gevelbitjes

Mensen met een verstandelijke beperking te leren omgaan met een computer en de vaardigheden te continueren en uit te breiden en hen in staat stellen om sociale contacten te leggen met mede-cursisten.