Een financieel Boekhoudpakket voor de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen

De Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (A.F.v.M.) heeft tot doel de amateuristische muziek/majorettebeoefening en het muziek/majorette maken in het algemeen te ontwikkelen en te promoten in alle disciplines en naar alle verschillende doelgroepen toe. 22 Verenigingen zijn bij de federatie aangesloten, met ieder zo’n 30 – 50 leden. De federatie houdt alle inkomende en uitgaande gelden en ander boekhoudkundige handelingen bij op een oude computer, met een DOS versie van Exact. Deze computer is aan vervanging toe. Een nieuwe computer zal niet met deze versie van het programma kunnen werken. Vernieuwing is dus noodzakelijk. Er is geen geld om een moderne versie van Exact aan te kunnen schaffen. Omdat er geen kennis is over moderne goedkope of gratis boekhoudprogramma’s vraagt men advies. Ook financiële hulp bij het aanschaffen van een pakket is uiteraard erg welkom. De mogelijkheid om op een gemakkelijke manier grootboek bij te houden en jaaroverzichten te maken en om gegevens te verdichten moet wel aanwezig zijn.

Het aanbod

Een boekhoudpakket dat op een moderne computer gebruikt kan worden. Er zijn geen middelen om een dergelijk pakket te bekostigen.

Over Arnhemse Federatie van Muziekgezelschappen

De Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (A.F.v.M.) is in 1921 opgericht en behartigt de belangen van de aangesloten muziekverenigingen en majorettekorpsen. De A.F.v.M. ondersteunt de aangesloten verenigingen en korpsen onder andere door het geven van advies en voorlichting. Zo nodig bemiddelt de A.F.v.M. bij geschillen tussen verenigingen/korpsen onderling, met de gemeente, instellingen, organisaties etc.