Het Fort zoekt hulp bij het vervaardigen van een boom voor kinder- eigenschappen

Een boom waarop de deelnemende kinderen hun foto’s kunnen plaatsen, met daarbij sterren o.i.d. met hun gouden en houten eigenschappen. Dat maakt de kinderen bewuster van het gedrag dat ze laten zien. Het Fort biedt twee keer per week opvang aan kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar, die opgroeien in financieel en/of sociaal kwetsbare gezinnen in de wijk Het Broek. Zij komen er eten, spelen en krijgen coaching. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen er onverdeelde aandacht krijgen. Door de gezinsproblematiek is daar thuis vaak weinig ruimte voor.

De vraag

Hulp bij het ontwerpen van een boom waarin foto’s en eigenschappen van deelnemende kinderen een plaats krijgen. Daarna ook hulp bij het verkrijgen van de benodigde materialen en het uitvoeren ervan. De boom moet dichtgedaan kunnen worden omdat de ruimte ook door andere doelgroepen gebruikt worden.

Over Het Fort

Kinderen in financieel en sociaal kwetsbare gezinnen twee keer per week een leuke middag geven én hen sterker maken op het gebied van zelfvertrouwen, ontwikkeling van talenten en sociale vaardigheden.