Het Fort zoekt hulp bij het vervaardigen van een boom voor kinder- eigenschappen