Een gezellige middag voor bewoners van verschillende locaties van DrieGasthuizen