Een krantenabonnement voor de Kansen(fabriek)

Ouderen, mensen met een beperking en mensen die langdurig werkloos zijn, ze lopen het risico om te vereenzamen en niet meer volledig mee te draaien in de Arnhemse samenleving. In de wijk Het Broek en Presikhaaf west woont een grote groep mensen die hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Kansenfabriek is voor hen een soort tweede woonkamer, waar zij een praatje kunnen maken, gezelligheid ervaren, mee kunnen doen aan voor hen betaalbare en interessante activiteiten en waar zij op een laagdrempelige manier terecht kunnen voor vragen en hulp op maat. Een abonnement op de Gelderlander betrekt de deelnemers bij de actualiteit en zorgt voor frisse ideeën en nieuwe gespreksstof. Er zijn vrijwel geen financiële middelen beschikbaar voor de activiteiten. Daardoor kunnen zij hier zelf niet in voorzien.

De vraag

Een jaarabonnement op De Gelderlander. Als dit niet mogelijk is zou een abonnement op een leesmap ook heel fijn zijn.

Over De Kansen Arnhem

De Kansen (fabriek), heeft het doel om mensen die in de omgeving wonen een plek te bieden waar zij anderen kunnen ontmoeten. Bij de Kansenfabriek kan onder andere een spelletje gedaan worden, gebruik gemaakt worden van de computer of gewoon een praatje gemaakt worden met buurtgenoten. Daarnaast worden verschillende activiteiten aangeboden. Buurtbewoners worden gestimuleerd om volledig mee te draaien als volwaardig lid van de Arnhemse samenleving.