Netwerkcontacten voor de Stadscompagnie

De Stadscompagnie is een nieuw project dat nog in een opstartfase verkeert. Het zou uit kunnen groeien tot een project waarin allerlei burgerinitiatieven een podium in kunnen krijgen en waar zij ondersteuning zouden kunnen vinden. De intiatiefneemster is echt nog aan het pionieren. De Arnhemse Uitdaging bracht haar in contact met verbindende sleutelfiguren in Arnhem rondom sociale en culturele projecten. Daarnaast krijgt zij verdere ondersteuning door de Adviesbrigade.

Het aanbod

Contacten met sleutelfiguren in culturele en maatschappelijke projecten in verschillende buurten in Arnhem.

Over Stadscompagnie

de Stadscompagnie, een nieuwe, ludieke versie van traditionele stadsomroepers en troubadours. Het is een project voor Werklozen, werkloze jongeren, oudere werklozen, WaJongeren, WAO-ers, AOW-ers, nieuwe Nederlanders, oude Nederlanders, eenzamen, gehandicapten, sterke en zwakke Nederlanders, waarin zij elkaar ontmoeten en kennis delen. Het idee is dat zij een vaste ontmoetingsplek hebben binnen Arnhem die zij zelf opknappen en waarin verschillende activiteiten plaats vinden op basis van wederkerigheid. Daarnaast wordt er ieder week een dag een open podium georganiseerd op verschillende ontmoetingsplaatsen in Arnhem, met culturele activiteiten, waar iedereen aan uitgenodigd wordt om mee te doen. Het plan is nog in ontwikkeling.