Een ontwerp met een bouwtekening voor een keuken voor André de Thaye

André de Thaye is een scouting met een gebouwtje tussen Het Broek, Presikhaaf, Molenbeke en Angerenstein. De ongeveer 60 leden zijn dan ook uit deze wijken afkomstig. De afgelopen 20 jaar is het keukentje in de blokhut niet meer vernieuwd. Dat betekent, met kinderen van de doelgroep tussen 10 en 15 jaar, dat het geheel inmiddels behoorlijk gammel is geworden en vernieuwd moet worden. Het hoeft geen haastklus te zijn, omdat er een paar zaken zijn die het nieuwe bestuur eerst op wil pakken. Maar men wil graag wel beginnen met het maken van de plannen. Uiteindelijk wil men tot een nieuwe indeling te komen die beter aansluit bij de behoeften. Het is de bedoeling dat er weer zo’n 15 jaar met de nieuwe keuken gedaan kan worden. Daarom denkt men aan een keuken met een groot hufter-proof-gehalte.

De vraag

Een ontwerp voor een nieuwe keuken en uiteindelijk een bouwtekening van de nieuwe plannen.

Over Scouting Andre de Thaye

Scouting André de Thaye volgt uiteraard de doelstellingen van Scouting Nederland. Het is een open, maatschappelijk betrokken organisatie, waar een plezierige en actieve tijdsbesteding wordt aangeboden aan jongens en meisjes, gericht op het buitenleven, waardoor er een bijdrage geleverd wordt aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Deze scoutinggroep legt de nadruk op samenwerken, gezelligheid en het creëren van een veilige sfeer, waarin iedereen welkom is. Er wordt regelmatig gewerkt met thema’s, waarbij ook maatschappelijke onderwerpen niet geschuwd worden.