Een sandwichbord voor buurthuiskamer de Duiventil

De locatie van de buurthuiskamer de Duiventil, in de Keizerflat aan het Looplein is beter te vinden met een sandwichbord voor de deur. In ‘t Duifje wonen veel ouderen. Voor hen is een laagdrempelige locatie waar zij een kopje koffie kunnen drinken en een gezellig praatje kunnen maken in de directe leefomgeving, een grote toevoeging aan een prettig leefklimaat .

De vraag

Een sandwichbord om meer aandacht te verkrijgen voor de activiteiten in de Duiventil.

Over Buurthuiskamer De Duiventil

Sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid voorkomen. In de wijk ’t Duifje, onderdeel van Malburgen Oost, wonen veel mensen met een klein sociaal netwerk. De Buurthuiskamer biedt hen een laagdrempelige ontmoetingsruimte en organiseert activiteiten die het onderlinge contact bevorderen.