Een tablet voor een veilige kassa van Buurthuis de Overkant

Buurthuis de Overkant heeft inkomsten nodig uit de verkoop van de bar en een afrekensysteem voor de wijkdiners en de kookclub om het buurthuis te laten bestaan. Het systeem waarmee ze dat willen gaan doen is izettle. Dat werkt gemakkelijk en is veiliger doordat er geen contact geld meer nodig is in de kas. Het nadeel is dat het alleen werkt met een redelijk nieuwe tablet waarop IOS10 (Apple) of Android 4.4 kan draaien. Geld voor de aanschaf ven een dergelijke tablet is er niet. Navraag in het netwerk heeft alleen te oude tablets opgeleverd.

De vraag

Een tablet waar IOS 10 (Apple) of Android 4.4 (liefst Android 7) kan draaien.

Over Stichting De Overkant

De Overkant is een bruisend middelpunt van de wijk en biedt een gastvrij ‘Thuis’ aan bewoners in de wijk Presikhaaf (III) dat bijdraagt aan meer saamhorigheid en woonplezier in de wijk en kansen biedt aan bewoners om te leren en ontwikkelen om zo bij te dragen aan een beter toekomstperspectief van het individu en de wijk. Een ‘Thuis’ wat denkt in kansen en kansen biedt in een kansrijke wijk. Dit doet De Overkant door: Een gezellige en veilige plek te zijn waar je je welkom voelt, waar aandacht is voor elkaar, waar de wereld binnenkomt en diversiteit van de wijk omarmd wordt. Zij richten zich niet alleen op activiteiten binnen de Overkant (bijv. de computerclub, huiswerkbegeleiding, wijkdiners) maar ook op wijkgerichte initiatieven van wijkbewoners die bijdragen aan meer saamhorigheid en woonplezier (bijv. clean-up day) . Partners betrokken bij en in de Overkant zijn onder andere Presikhaaf University, Stichting Samra, Vitanos, El Ele, het Wereldvrouwenkoor en JAM.