Vormgeving stappenplan financiële zelfredzaamheid, Schuldhulpverlening Rijnstad

Schuldhulpverlening Rijnstad wil graag voorkomen dat mensen in grote financiële problemen terecht komen. Daarom hebben zij, buiten de opdracht van de gemeente om, een folder gemaakt met een stappenplan voor de doelgroep. Het idee is om deze gratis aan te bieden aan inwoners en wijkteams. Eigenlijk is deze folder niet handig in het gebruik. Zeker niet voor een doelgroep met veel laaggeletterdheid. De teksten zijn lang en de vormgeving is niet aantrekkelijk. Zo is er geen beeldmateriaal in verwerkt. De medewerkers hebben geen expertise op dit gebied en zijn daarom op zoek naar deskundige hulp. Er is al zonder extra middelen geïnvesteerd in het ontwikkelen van de inhoud van de folder. Dat maakt dat er geen financiën beschikbaar zijn voor het inhuren van expertise voor aantrekkelijk maken van de folder. Ook de gemeente heeft aangegeven geen geld hiervoor beschikbaar te kunnen stellen.

De vraag

Deskundig advies mbt het aantrekkelijk en uitvoerbaar maken van een stappenplan voor mensen met schulden zodat zij door schuldsanering uiteindelijk weer in staat zijn schuldenvrij te participeren in de Arnhemse samenleving.

Over Stichting Rijnstad Schuldhulpverlening

Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. Zij werkt samen met Arnhemmers uit de doelgroep aan het versterken van kwaliteiten, ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling en spreekt mensen aan op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Rijnstad biedt dienstverlening aan op maat, dicht bij de mensen. Het gaat hierbij om het bevorderen van (gelijke) kansen, tegengaan van isolement, stimuleren van participatie, bijdragen aan een maatschappelijk vangnet en het bevorderen van veiligheid.