Vrijwilligers als rolmodellen voor jongeren van Lindenhout