De Kempenaar Advocaten verzorgt een info-avond / spreekuur voor Het Toon Hermans Huis