Rijnstate biedt MVT hulp en advies om bereikbaarheid jonge mantelzorgers te vergroten

Ook jongeren zijn regelmatig mantelzorger, ook al herkennen zij zichzelf niet in het begrip en willen ze daarmee ook niet graag geïdentificeerd worden. Rijnstate gaat samen met MVT op zoek naar de beste manier om in contact te komen met deze jonge mantelzorgers. Graag in een nieuwe, moderne vorm waarmee deze doelgroep beter wordt bereikt.