Hulp bij het bereiken van jonge Mantelzorgers voor MVT

Ook jongeren zijn regelmatig mantelzorger, ook al herkennen zij zichzelf niet in het begrip en willen ze ook niet graag daarmee geïdentificeerd worden. Het gebeurt regelmatig dat zij later in hun leven er last van krijgen dat er te weinig aandacht hiervoor is geweest. Daarom wil Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT) hen graag bereiken. Vorig jaar is er een theatervoorstelling geweest in samenwerking met scholen en met Willemeen. Dit jaar is er weer dezelfde zoektocht om in contact te komen met deze jongeren. Ideeën zijn er wel. Er is een filmpje dat bijvoorbeeld gedraaid zou kunnen worden in het voorprogramma van een film bij Pathé, het liefst in de eerste weer van juni, de week van de jonge mantelzorger. Ook zou het erg leuk zijn als ze in contact komen met een vlogger die hier aandacht aan zou willen geven. Met beide partijen is op dit moment geen contact. Daar zou MVT graag hulp bij krijgen. Daarnaast vragen zij zich af of er misschien andere ideeën hiervoor zijn. Ideeën waarbij de jongeren getriggerd worden om uit zichzelf contact op te nemen met MVT. Bijvoorbeeld een gratis filmkaartje voor een jonge mantelzorger.

De vraag

Hulp bij het in contact komen van partijen die mogelijk een oplossing kunnen bieden om in contact te komen met jonge mantelzorgers zoals Pathé of een Arnhemse vlogger. Meedenken en meehelpen om andere ideeën om deze jongeren te bereiken te kunnen realiseren.

Over Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT)

Één op de vijf scholieren groeit op met een langdurig zieke naaste en ongeveer 3 procent geeft intensieve hulp. MVT zet zich in om hen te ondersteunen en een goede balans te laten vinden tussen zorgtaken in combinatie met studie en/of vrije tijdsbesteding.