Een rolsteiger te leen voor de buurtmoestuin Vlindertuin door Kuiper Bouw