Stichting Leergeld ontvangt computers van Gelders Archief

Stichting Leergeld krijgt 60 computers van Gelders Archief om te verdelen. Steeds meer gezinnen met onvoldoende inkomen doen een beroep Leergeld. Leergeld zet zich in voor gelijke kansen van kinderen tot 18 jaar. In eerste instantie wordt ingezet op rechtstreekse hulp aan individuele kinderen, zodat deze mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het hebben van een computer is één van de middelen om mee te doen aan de maatschappij. ‘Mee kunnen doen’ draagt bij aan de ontwikkeling van het kind, geeft een gevoel van eigenwaarde en kan mogelijke sociale uitsluiting voorkomen.