Ons jaaroverzicht over 2019 is uit!

Meer dan 500 matches die de Arnhemse samenleving versterken.
Het was een jaar vol verbinding, ontmoeting en matches. Een jaar van veel onderlinge betrokkenheid tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die samenwerkten om het leven van mensen in Arnhem een beetje mooier te maken.
Iedereen die zich in 2019 heeft ingezet, en ook iedereen die dat nu doet, heel veel dank daarvoor!

Jaarboek 2019

Wij wensen u veel leesplezier in het jaaroverzicht

We gaan gewoon door met matchen
Onze leefomgeving ziet er op dit moment compleet anders uit. 
Het is daarom des te bijzonder en hartverwarmend om te zien dat zelfs nu bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden om er samen voor te zorgen dat mensen in Arnhem geholpen worden.
Bedrijven die even geen werk hebben voor medewerkers zetten deze in als vrijwilliger of helpen met vervoer. Ze bieden overtollige spullen aan en delen hun kennis. En er ontstaan hele nieuwe initiatieven en samenwerkingen.
Mooi dat wij hen met elkaar in verbinding kunnen brengen.
Wat een prachtig lokaal netwerk!

.