Ons Jaaroverzicht over 2020 is uit!

2020 was een raar jaar waarin voor iedereen ineens alles anders werd. Voor de bedrijven die zich vanuit hun betrokkenheid via ons inzetten voor onze stad. Voor de stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven die wij ondersteunen met ons bedrijvennetwerk. En ook voor de vrijwilligers en medewerkers van de Arnhemse Uitdaging zelf. Het is dan ook fantastisch dat we samen maar liefst ruim 600 matches hebben kunnen realiseren. Zelfs meer dan in vorige jaren.

Jaaroverzicht 2020 Arnhemse Uitdaging

Lees hier ons jaaroverzicht

Onze matchmethoden werden in sneltreinvaart aangepast. We hebben nieuwe instrumenten ontwikkeld (waaronder de Ruimtebank) en zijn gestart met het ontwikkelen van nog meer manieren om het bedrijfsleven te betrekken bij vragen van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld bij het versterken van besturen).
161 bedrijven hebben zich actief ingezet via de Arnhemse Uitdaging. Zij hebben daarmee 114 maatschappelijke organisaties geholpen met advies, materialen, menskracht of faciliteiten.

Wij zijn trots. Trots op de bedrijven die zich ook nu hebben ingezet. Trots op de stichtingen, verenigingen en initiatieven die er alles aan hebben gedaan om toch hun (vaak kwetsbare) doelgroepen te helpen. Trots op onze matchmakers en vrijwilligers. Trots op iedereen die geholpen heeft om het leven van mensen in Arnhem een beetje mooier te maken.

Allemaal heel erg veel dank daarvoor!
Wij wensen u veel leesplezier.