Uitvoering van legitimatiebewijzen door Lion Cards voor Nabij/ Eenzame dood

Lion Cards heeft ervoor gezorgd dat de ontwerpen uitgevoerd werden in bruikbare pasjes. Eerst doen zij dit voor de huidige vrijwilligers, maar zij blijven inzetbaar als zich nieuwe vrijwilligers melden. Een fantastische match. Dit verhoogt de veiligheid van personen in een heel kwetsbare situatie.