Stichting NAbij (Stichting Eenzame Dood)

Stichting Eenzame Dood vraagt aandacht rondom eenzaamheid in de laatste levensfase. Vanuit Stichting NAbij wordt mensen met een klein of geen sociaal netwerk ondersteuning aangeboden in de laatste levensfase om een eenzame dood te voorkomen. Dit doen zij met zo'n 45 vrijwilligers die speciaal daarvoor een interne cursus hebben gevolgd.
In de afgelopen jaren hebben zij meer dan tweehonderd mensen met een klein of geen sociaal netwerk mogen ondersteunen in hun laatste levensfase. Er wordt zowel bij mensen thuis als in zorginstellingen ondersteuning geboden op vrijwillige basis. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn eenzaamheid
  • Stichting NAbij (Stichting Eenzame Dood) heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Zo'n 10 keer per jaar is er behoefte aan een vergaderruimte voor ongeveer 40 personen. De groep vrijwilligers groeit en de huidige locatie is daardoor niet altijd meer geschikt.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Via lezingen en presentaties vertellen zij graag over de achtergronden van en de ervaringen met de mensen die begeleid worden.

Openstaande vragen

Stichting NAbij zoekt nieuwe huisvesting

Stichting NAbij is sinds 2015 gehuisvest bij adviesbureau SAB. Ze mochten daar jarenlang een kantoorruimte om niet gebruiken...

Matches voor Stichting NAbij (Stichting Eenzame Dood)