Unica schenkt elektramaterialen voor Schone Straat en Groene Buurt

Unica zorgt er voor dat de nieuwe ruimte van Schone Straat en Groene Buurt en de kinderwijkteams goed gebruikt kan worden. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren, draagt dzee stichting bij aan het vergroten van de leefbaarheid in de buurt en de zelfredzaamheid van de bewoners. Het uiteindelijke doel is dat de bewoners van deze wijken in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving en actief deel uit maken van de samenleving.