Power of the word

Vanuit een christelijke achtergrond zetten zo’n 20 vrijwilligers zich in om mensen te ondersteunen. Zij bieden sociaal, maatschappelijk en geestelijke hulp aan mensen die dreigen ten onder te gaan in deze maatschappij. Er zijn in Nederland meerdere genootschappen opgericht. Deze afdeling werkt voornamelijk voor mensen in Arnhem. Jaarlijks worden er zo’n 110 mensen ondersteund. Bijvoorbeeld bij het terugkrijgen van een eigen identiteit na jarenlang in de prostitutie werkzaam te zijn geweest, bij het vinden van een huis als men lang thuisloos is geweest, bij het opbouwen van een vriendenkring als men lang eenzaam is geweest. Dit doet men met name door persoonlijk contacten te leggen met de mensen door huisbezoeken, ontmoetingen thuis en op onze eigen locaties. Wij organiseren seminars en workshops rondom thema’s ter versterking van de doelgroep, waarin zij ook elkaar ondersteunen. Daarnaast organiseert men iedere zondag een gezamenlijke maaltijd en worden er broden uitgedeeld.

Over deze organisatie
  • Sociale thema('s) zijn armoede, eenzaamheid, participatie / re-integratie
  • Power of the word heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Voor onze veelzijdige activiteiten kunnen we zeker uw hulp gebruiken. Met name zijn we op zoek naar een permanente locatie die wij kunnen huren. Deze dient wel een maatschappelijk bestemmingsplan te hebben.
Wij geven aan ongeveer 80 gezinnen voedselpakketten, en krijgen van een bakker bijvoorbeeld het brood geleverd. Aanvulling hierop is altijd welkom.
Vervoer kunnen wij ook nog gebruiken, zoals een busje op zaterdagen om de 300 broden op te halen, maar ook wekelijks vervoer naar Rotterdam, waar we een tweede locatie opzetten.
Muziekinstrumenten zijn welkom voor onze muzikale activiteiten en een zwembad kan ons helpen door een half uur het zwembad beschikbaar te stellen voor doop-activiteiten.
We geven ook regelmatig presentaties en workshops en zouden daarvoor graag af en toe met korting een locatie huren die 150 mensen kan huisvesten.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Door uw bijdrage aan Power of the Word te noemen naar uw personeel en klanten, draagt u uit dat u meeleeft met uw medemens en hier actief een bijdrage aan levert.

Daarnaast hebben wij kennis in huis die wij in kunnen zetten voor uw bedrijf. Wij geven leiderschapstrainingen en kunnen dit ook doen voor onze sponsors en hun personeel. Daarnaast hebben we vrijwilligers binnen onze organisatie die vertaal werk kunnen verrichten, Nederlands naar Engels, Spaans etc. Voor geestelijke ondersteuning kunt u bij ons terecht om uw personeel een steuntje in de rug te bieden waardoor u werknemers geestelijk gezonder zullen zijn, en zo beter kunnen functioneren in hun werkzaamheden in u bedrijf en privé. Als er in u bedrijf noden zijn stellen wij ons vrijmoedig om daar als er mogelijkheden zijn aan mee te werken.

Het voordeel van deze samenwerking is dat u minder geld kwijt bent aan deze activiteiten, en het bedrag dat u wel betaald, tevens een donatie is aan een goed doel.

Matches door Power of the word

Matches voor Power of the word