Stichting Naast Jullie

Stichting Naast Jullie wil een bijdrage leveren aan een geëmancipeerde, multiculturele samenleving. Door samen te werken, samen te leven en samen te leren ontstaat de mogelijkheid tot meer wederzijds begrip, bewustzijn en inzicht in jezelf en de ander en daarmee werkelijke positieve ontwikkeling.
Dit doen we door activiteiten zoals wijkfeesten, rommelmarkten en inzamelingsacties te organiseren in de wijk Immerloo. We willen de binding in de wijk versterken, zodat buren elkaar leren kennen en bijvoorbeeld in nood gebruik kunnen maken van hun eigen lokale netwerk. De activiteiten worden altijd georganiseerd rondom een thema.
Ook bieden we burenhulp, zodat mensen direct uit de brand geholpen worden. Als iemand ziek wordt of bijv. een been breekt, zorgen we dat de kinderen naar school gebracht worden of de hond uitgelaten wordt, totdat de familie dit op kan pakken. Zaken die je normaal zou vragen aan een goede buur.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, activiteiten / vakanties / kampen, multiculturele samenleving

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Wij werken in een team van minstens 6 vrijwilligers, en kunnen soms een handje extra gebruiken. Vrijwilligers die ’s ochtends vroeg de handen uit de mouwen willen steken en alle materialen voor de activiteit klaarzetten, zijn zeker welkom.

U kunt ook een financiële bijdrage doen die wij gebruiken voor de activiteiten, vervoer en maaltijden.

Kindercadeautjes zijn ook altijd welkom voor diverse activiteiten en kerstpakketten.

Voor een leuk bedrijfsuitje zoeken wij nog mensen die een dagje willen schilderen (en verf verwijderen) op de excellenteschool Het Mozaïek OB. En Katholieke school De Johannes heeft diverse patio’s die opgeschoond kunnen worden. Dit kan beide ook via NL doet.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Samen de handen uit de mouwen steken kan een bedrijfsuitje zijn met een sterk verbindende werking.

Proef de multiculturele sfeer en kom naar een activiteit. Voor onze sponsors hebben wij zeker een extra hapje klaarstaan.

Matches door Stichting Naast Jullie

  • Stichting Naast Jullie biedt partytent te leen aan HeartlinQ

    () HeartlinQ kan een partytent lenen van Stichting Naast Jullie voor haar ontmoetingsprojecten in de wijk Malburgen. Op deze manier kunnen alle activiteiten tijdens de 6 jaarlijkse ontmoetingsmomenten gewoon doorgaan, ook bij slechter weer.

Matches voor Stichting Naast Jullie