Stadslandbouw Mooie weg en bewoners in Vredenburg zamelden in voor de decemberpakketten