Stadslandbouw Mooieweg

Met 50 tot 60 vrijwilligers verbouwen we op natuurlijke wijze verse groenten, kruiden en klein fruit. De opbrengst gaat voor minimaal 50% naar de Voedselbank en de rest gaat naar de vrijwilligers.
De komende jaren willen we ons ontwikkelen tot een Permacultuur tuinderij.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Stadslandbouw Mooieweg heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

- In oogsttijd kunnen we altijd extra 'handjes' gebruiken.
- Vanuit oogpunt van re-integratie en participatie kunnen we tuinierswerkzaamheden aanbieden.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

- We kunnen excursies op ons terrein aanbieden.

Matches door Stadslandbouw Mooieweg

  • Stadslandbouw Mooie weg en bewoners in Vredenburg zamelden in voor de decemberpakketten

    () Stadslandbouw Mooieweg verbouwt voedsel voor de Voedselbank. De vrijwilligers zetten zich nu ook in voor het verkrijgen van houdbare levensmiddelen. Dozen vol zamelden ze in. Ook werden ze het aflevercentrum voor dozen die geschonken zijn door een inzamelactie bij particulieren in Vredenburg.
    Ze voelden zich even een dependance van de Voedselbank zoveel dozen waren er.

Matches voor Stadslandbouw Mooieweg