Boost Arnhem

Stichting Boost Arnhem is een laagdrempelige, veilige en informele ontmoetings- en ontwikkelplek, ontstaan vanuit de kracht en motivatie van vluchtelingen veelal afkomstig uit Syrië, Iran, Irak en Eritrea. Ook oud migranten vinden steeds meer de weg naar Boost. De stichting bestaat sinds 2019 en heeft als missie, dat vluchtelingen zich gelijkwaardig, zelfverzekerd en onafhankelijk voelen. Zo’n 350 deelnemers bezoeken Boost wekelijks. Activiteiten vinden plaats in koppels: Nederlander-vluchteling. Zo zijn er taallessen, is er begeleiding bij problematiek en vinden workshops/themabijeenkomsten plaats, bv. op het gebied van de structuur en cultuur van de Nederlandse maatschappij. Of wordt er voorlichting gegeven. Daarnaast organiseren koppels vanuit het We Match buddyproject leuke initiatieven samen en ontmoeten ze elkaar 2x per maand in het Buddycafé. Gebrekkige taalkennis, weinig kennis van systemen, bureaucratie en een gering netwerk bemoeilijken de weg naar verzelfstandiging. Dit kan uitmonden in financiële problematiek, angst, onzekerheden en misverstanden met overheden en werkgevers. Als bottom-up integratieproject doorbreekt Boost deze vicieuze cirkel door te ondersteunen met taal, contacten/netwerk en te begeleiden/bemiddelen bij betaald- of vrijwilligerswerk. Boost zoekt actief de verbinding op met andere organisaties voor het oplossen van gesignaleerde problemen. 

 

 

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, participatie / re-integratie, persoonlijke ontwikkeling

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Het organiseren van een themabijeenkomst over misverstanden/vooroordelen t.a.v. werkennemers met een vluchtelingen-achtergrond 
Een begeleidingstraject voor werkgevers voor werknemers met een vluchtelingen-achtergrond (wel tegen vergoeding, is intensief en specifiek) 

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Het organiseren van een informatiebijeenkomst over verschillende onderwerpen, die passend zijn bij het doel van Boost. 

Matches door Boost Arnhem

Matches voor Boost Arnhem