Boost Arnhem

Stichting Boost Arnhem is een laagdrempelige, veilige en informele ontmoetings- en ontwikkelplek, ontstaan vanuit de kracht en motivatie van vluchtelingen veelal afkomstig uit Syrië, Iran, Irak en Eritrea. De stichting bestaat sinds 2019 en heeft als missie, dat vluchtelingen zich gelijkwaardig, zelfverzekerd en onafhankelijk voelen. Zo’n 200 deelnemers bezoeken Boost wekelijks. Activiteiten vinden plaats in koppels: Nederlander-vluchteling. Zo zijn er taal- en computerlessen, is er begeleiding bij problematiek en vinden workshops plaats, bv. op het gebied van de structuur en cultuur van de Nederlandse maatschappij. Daarnaast organiseren koppels vanuit het We Match buddyproject leuke initiatieven samen en ontmoeten ze elkaar 2x per maand in het Buddycafé. Gebrekkige taalkennis, weinig kennis van systemen, bureaucratie en een gering netwerk bemoeilijken de weg naar verzelfstandiging. Dit kan uitmonden in financiële problematiek, angst, onzekerheden en misverstanden met overheden en werkgevers. Als bottom-up integratieproject doorbreekt Boost deze vicieuze cirkel door te ondersteunen met taal, contacten/netwerk en te begeleiden/bemiddelen bij betaald- of vrijwilligerswerk. Boost zoekt actief de verbinding op met andere organisaties voor het oplossen van gesignaleerde problemen.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, participatie / re-integratie, persoonlijke ontwikkeling

Matches door Boost Arnhem

Matches voor Boost Arnhem