Stichting Omar Gym

Stichting Omar’s Gym gebruikt de kickboks-sport als middel 150-200 kinderen p.w. te coachen door aandacht voor groeps- en pestgedrag (waaronder weerbaarheidstrainingen in de moskee), verbeteren sociale vaardigheden en voorkomen radicalisering.

Drijvende kracht sinds 2009 en Pedagogisch medewerker Jeugdzorg Omar Ahbouk’s focus is coaching van kinderen en jongeren (o.a. i.s.m. Presikhaaf University, Arnhem voor Elkaar, Huis in de Wijk) en het betrekken van ouders bij div. bijeenkomsten alsook bij bv. oefenen van ‘10 minuten school-gesprekken’. Thema-avonden dragen bij kinderen bij aan bewustwording belang structuur/verantwoordelijkheid en bij ouders van een positieve opvoeding. Dit seizoen starten we met huiswerkbegeleiding. Daarnaast zijn essentieel rolmodellen, identiteit en de signaleerrol van de school. Als Erkend Leerbedrijf Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven volgen MBO-studenten er hun verplichte praktijkgedeelte en zijn er stage-mogelijkheden. Ook voor HBO studenten zijn er mogelijkheden. Omar Gym onderhoudt nauwe contacten met ouders, wijkbewoners, scholen, hulpverlening en sportclubs. Omar won in 2013 de Gelderse Jeugdzorg Award en zijn school heeft het Fight Right keurmerk. De stichting bestaat officieel 12 jaar en heeft een onbezoldigd bestuur.  

Over deze organisatie
 • Bezoek de website
 • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, persoonlijke ontwikkeling, sport

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Omar’s Gym heeft ook behoefte aan adviserende bestuursleden. Dit kan een bijzondere gelegenheid binnen een maatschappelijke organisatie zijn als leertraject voor toekomstige managers. 
Daarnaast zijn educatieve (bedrijfs-)uitjes zeer waardevol. Deze vergroten de wereld van de kinderen en jongeren. 

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Omar is vanuit zijn expertise en bevlogenheid bij het coachen en begeleiden van minder kansrijke kinderen een inspirerend gastspreker. 
Verder is het ook altijd mogelijk om als bedrijf een workshop te volgen. 

Matches door Stichting Omar Gym

 • Omars Gym biedt DrieGasthuizen aan bewegingsactiviteit op te zetten

  () DrieGasthuizen is altijd opzoek naar vrijwilligers die leuke nieuwe activiteiten aan kunnen bieden aan ouderen. Denk aan een muzikale verrassing, uitstapje, beweegactiviteit, creatieve activiteit, beauty-middag, etc. Omars Gym biedt DrieGasthuizen aan om een bewegingsactiviteit op te zetten voor deze oudere bewoners.

Matches voor Stichting Omar Gym

 • Pathé biedt jongeren Omars Gym "kijkje in de keuken" aan

  () Omars Gym wil haar groep jongeren graag enthousiastmeren over het werkveld en hun blikveld verruimen. Graag komen ze in contact met bedrijven waar deze jongeren rondleiding kunnen krijgen en zo een kijkje in de keuken kunnen nemen. Pathé wil deze groep jongeren graag "een kijkje in de keuken' aanbieden.

 • Vrijwilligerscentrale biedt Omars Gym advies aan bij opzet huiswerkbegeleiding

  () Omars Gym wil graag huiswerkbegeleiding opzetten voor kinderen in de wijk Malburgen. Advies en hulp bij het opzetten zou erg handig zijn. Ook zoekt men vrijwilligers die minimaal een paar maanden dit willen doen en minimaal 1x per 2 weken 2 uur beschikbaar zijn zodat de kinderen ook een vertrouwd gezicht zien. De Vrijwilligerscentrale heeft een groot netwerk. Binnen dit netwerk zijn mogelijkheden van expertise voor het opzetten van huiswerkbegeleiding.

 • DNV GL biedt jongeren Omars Gym rondleidingen aan

  () Omars Gym wil haar groep jongeren graag enthousiastmeren over het werkveld en hun blikveld verruimen. Graag komen ze in contact met bedrijven waar deze jongeren rondleiding kunnen krijgen en zo een kijkje in de keuken kunnen nemen. DNV GL biedt deze jongeren graag een gesprek en rondleidingen. DNV GL is zelf een groot internationaal bedrijf met medewerkers uit vele landen.

 • CCV biedt jongeren Omars Gym rondleidingen aan

  () Omars Gym wil haar groep jongeren graag enthousiastmeren over het werkveld en hun blikveld verruimen. Graag komen ze in contact met bedrijven waar deze jongeren rondleiding kunnen krijgen en zo een kijkje in de keuken kunnen nemen. CCV biedt deze groep jongeren graag een rondleing aan op de repairafdeling.

 • Bakkerij Tom van Otterloo biedt jongeren Omars Gym "kijkje in de keuken" aan

  () Omars Gym wil haar groep jongeren graag enthousiastmeren over het werkveld en hun blikveld verruimen. Graag komen ze in contact met bedrijven waar deze jongeren rondleiding kunnen krijgen en zo een kijkje in de keuken kunnen nemen. Bakkerij Tom van Otterloo biedt aan om deze groep jongeren rond te leiden in de bakkerij.