Stichting Omars Gym

Stichting Omar’s Gym gebruikt de kickboks-sport als middel 150-200 kinderen p.w. te coachen door aandacht voor groeps- en pestgedrag (waaronder weerbaarheidstrainingen in de moskee), verbeteren sociale vaardigheden en voorkomen radicalisering.

Drijvende kracht sinds 2009 en Pedagogisch medewerker Jeugdzorg Omar Ahbouk’s focus is coaching van kinderen en jongeren (o.a. i.s.m. Presikhaaf University, Arnhem voor Elkaar, Huis in de Wijk) en het betrekken van ouders bij div. bijeenkomsten alsook bij bv. oefenen van ‘10 minuten school-gesprekken’. Thema-avonden dragen bij kinderen bij aan bewustwording belang structuur/verantwoordelijkheid en bij ouders van een positieve opvoeding. Dit seizoen starten we met huiswerkbegeleiding. Daarnaast zijn essentieel rolmodellen, identiteit en de signaleerrol van de school. Als Erkend Leerbedrijf Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven volgen MBO-studenten er hun verplichte praktijkgedeelte en zijn er stage-mogelijkheden. Ook voor HBO studenten zijn er mogelijkheden. Omar Gym onderhoudt nauwe contacten met ouders, wijkbewoners, scholen, hulpverlening en sportclubs. Omar won in 2013 de Gelderse Jeugdzorg Award en zijn school heeft het Fight Right keurmerk. De stichting bestaat officieel 12 jaar en heeft een onbezoldigd bestuur.  

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, persoonlijke ontwikkeling, sport

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Omar’s Gym heeft ook behoefte aan adviserende bestuursleden. Dit kan een bijzondere gelegenheid binnen een maatschappelijke organisatie zijn als leertraject voor toekomstige managers. 
Daarnaast zijn educatieve (bedrijfs-)uitjes zeer waardevol. Deze vergroten de wereld van de kinderen en jongeren. 

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Omar is vanuit zijn expertise en bevlogenheid bij het coachen en begeleiden van minder kansrijke kinderen een inspirerend gastspreker. 
Verder is het ook altijd mogelijk om als bedrijf een workshop te volgen.