Vast en Verder (Leger des Heils)

Het Leger des Heils heeft als internationale christelijke beweging de missie menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het onderdeel Vast en Verder is een erkend penitentiair- en woontrainingsprogramma dat (24/7) beschermd en begeleid wonen aan dak- en thuislozen van 18 tot ± 50 jaar met veelal psychiatrische problemen biedt die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. 18 Personen maken gebruik van de beschermd en begeleid wonen voorziening, terwijl 6 als laatste stap op weg naar zelfstandigheid in appartementen op loopafstand wonen. De bewoners worden naast reclassering, ook aangemeld vanuit wijkteams en hebben een WMO-achtergrond. In 1 à 2 jaar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sociale- en woonvaardigheden, verslavingsproblemen, gedragsstoornissen en schuldenaanpak (ook i.s.m. andere instanties). M.b.v. een job coach is de focus op school en werk voor bevordering van de arbeidsintegratie. Recidivekansen, dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld worden daardoor kleiner. Bij geen werk of scholing wordt naar passende dagbesteding gezocht.

Over deze organisatie
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie / activering, participatie / re-integratie
  • Vast en Verder (Leger des Heils) heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

I.s.m. met LdH job coach een bedrijfsbezoek, als ook waardevolle bijdrage aan communicatieve vaardigheden van de bewoners.

Matches voor Vast en Verder (Leger des Heils)