Inzameling VGZ van winterspullen voor daklozen Leger des Heils