Een 6 pits, elektrische kookplaat en een recirculatieafzuigkap voor Boost

Boost wil graag mensen uitnodigen om wat langer te verblijven in de locatie. Hierdoor wordt het gebruik van de Nederlandse taal ook geoefend in niet-schoolse- en andere dan hulpverleningssituaties. Niet alleen vluchtelingen, maar ook Nederlanders zullen er gebruik van maken. Samen een hapje eten is uitnodigend, gezellig en je komt in contact met veel anderen waardoor de spreektaal geleerd wordt, meer dan de boekentaal. Er is de mogelijkheid en toestemming voor de inrichting van een eenvoudige keuken als er daarvoor niet verbouwd hoeft te worden. Het zou fijn zijn om over een 6-pits kooktoestel te beschikken dat op een tafel geplaatst kan worden. Dat maakt het mogelijk om lekkere gerechten klaar te maken. Niet alleen tijdens de lunch zal deze gebruikt worden, maar ook bij andere ontmoetingsactiviteiten. Een doorgang naar de buitenlucht kan niet gemaakt worden. Vandaar dat een recirculatieafzuigkap een grote wens is. Hiermee blijft ook de keukenruimte multi-funcioneel inzetbaar.

De vraag

Een 6 pits elektrische kookplaat te plaatsen op een tafel. Een recirculatie-afzuigkap.

Over Boost Arnhem

Boost is een ontwikkelings- en ontmoetingscentrum, een laagdrempelige voorziening gestart vanuit de vraag van vluchtelingen. Een locatie waarin zij zich veilig voelen, opgezet met hulp van sleutelfiguren in de vluchtelingengroepen. Vanuit de kracht en de motivatie van vluchtelingen zelf wordt er in de Driekoningendwarsstraat, op een informele manier gewerkt aan integratie, waarbij de vluchtelingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor de integratie. Zowel Nederlanders als vluchtelingen zijn er vrijwilliger bij verschillende activiteiten. Voorop staat de beheersing van de Nederlandse taal. Niet via een enkel lesje, maar de hele omgeving is er van doortrokken. Daarom wordt er ook zoveel mogelijk gewerkt in koppels van mensen die de taal beheersen met mensen die nog lerend zijn. Zo worden culturele verschillen gemakkelijker bespreekbaar en wordt taal een middel om elkaar en de Nederlandse samenleving echt te gaan begrijpen en misverstanden op te lossen. Er is een buddycafé en er worden themabijeenkomsten georganiseerd.