Verandering van de statuten van Sterrenwacht Presikheaven

Van een uitsluitend educatieve organisatie is Presikheaven gegroeid naar een plek voor ontmoeting tussen mensen van heel verschillende leeftijden en (etnische) achtergronden, die aanwezig zijn bij wijkactiviteiten en ondersteund worden door het wijkteam en het team Leefomgeving in Presikhaaf. Het is tijd geworden om deze veranderde doelstelling ook in de statuten aan te passen.

De vraag

Hulp bij het aanpassen van de statuten aan de veranderde doelstellingen. Gratis of tegen een zeer geringe vergoeding. Presikhaeven is volledig afhankelijk van fondsen en giften.

Over Stichting Sterrenwacht Presikheaven

Sterrenwacht Presikheaven organiseert sinds 2009 sterrenkundeactiviteiten in Arnhem. De bijeenkomsten en sterrenkijkavonden zijn gratis toegankelijk op centrale locaties. Daardoor worden ze goed bezocht door mensen uit allerlei lagen van de bevolking. Opvallend is dat een groot deel van de bezoekers bestaat uit mensen met een migratieachtergrond. Sterrenkijken is een goed instrument voor verbroedering: mensen met diverse achtergronden zijn geïnteresseerd omdat cultuur en religie vaak een band heeft met astronomie. Ze organiseren naast openbare activiteiten ook gastlessen en workshops op scholen en bij scoutinggroepen. Hierbij stimuleren ze jongeren om voor een beta-studie te kiezen.