City Hearts Nederland vraagt om het deskundig nalezen van het projectplan

City Hearts is een nieuwe organisatie die zich inzet voor vrouwen in een moeilijke (thuis)situaties. Zij richten zich op de meest kwetsbaren in de samenleving. Mensen die zich nog niet thuis voelen bij bestaande organisaties. Op het moment richten zij zich vooral op vrouwen die geïsoleerd of eenzaam zijn als gevolg van een migratieachtergrond, psychische problemen of andere oorzaken. Ze zijn vorig jaar gestart in de Malburcht, een MFC in Malburgen. Inmiddels is er een eigen ruimte gevonden in het Bruishuis. Vanuit de veilige plek die zij bieden worden deze vrouwen ondersteund om zelf hun leefsituatie te verbeteren. Het grote netwerk binnen andere organisaties in Malburgen helpt daarbij. Om het project ook op de lange duur levensvatbaar te houden is er een projectplan geschreven. Dit willen zij onder meer gebruiken voor fondsenwerving. Het zou fijn zijn als daar met een deskundig ook naar gekeken kan worden. “Doen we het wel goed, kan het beter of beter op een andere manier”, zijn de vragen die zij zich hierbij stellen.


De vraag

Een persoon die vanuit een andere, deskundige blik het projectplan wil lezen/ nakijken op inhoud en mogelijke verbeteringen.

Over Stichting City Hearts Nederland

Mensen in kwetsbare situaties in de samenleving helpen om veilige levens te leiden in verbinding met anderen. Zij doen dit in samenwerking met andere organisaties om een aanvulling te zijn bij het herstellen en verbinden van mensen. Op dit moment organiseren zij in de wijk Malburgen een vrouwenatelier met creatieve activiteiten en een ochtend voor Taal & Ontmoeting. Iedereen is welkom, ook mensen die nog totaal geen Nederlands spreken. Het is een plek om vrouwen samen te brengen en momenten te creëren waar ze zich welkom voelen en waar ze gezien worden. City Hearts Nederland zet zich voorlopig alleen in Arnhem in voor Arnhemse vrouwen.