Energieadvies voor Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof

De Oosthof intensiveert het contact met de buurt. Na een periode van onduidelijkheid is er een groep actieve burgers opgestaan die de exploitatie van het buurthuis op zich neemt. Het team Leefomgeving betaalt de huur van een deel van de benodigde ruimte. Men is nog in gesprek met hen over verdere vergoedingen. Het is belangrijk dat de energiekosten omlaag gaan. Het buurthuis zou graag hierover deskundig advies willen ontvangen. Na dat advies kunnen zij met een goed onderbouwd verhaal subsidie hiervoor aanvragen. De contacten daarvoor zijn al gelegd.

De vraag

Deskundig advies op het gebied van het (liefst) energieneutraal maken van buurthuis De Overkant

Over Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof

De Oosthof zet zich in om weer een fijne locatie voor buurtbewoners worden, waar iedereen zich welkom voelt, waar laagdrempelige, leuke activiteiten zijn, gericht op ontwikkeling en participatie.