Grondboren voor Jeugdland huttenbouw-activiteiten

Voor de hutten-bouw instuiven zoekt Jeugdland grondboren. Daarmee zijn de palen voor de hutten stevig verankerd. 4 palen worden door de kinderen zelf in de grond gezet en daarna betimmerd met planken. Omdat er zo’n 150 – 250 kinderen per week meedoen, zijn er minimaal 15 grondboren noodzakelijk. Met 25 boren is de wachttijd nog iets korter. Omdat sommige bouwplekken veel puin bevatten zijn de huidige boren aan vervanging toe.

Over Stichting Jeugdland

De vakantieactiviteiten van Jeugdland leveren een bijdrage aan de ontplooiing van een kind en bevatten naast recreatieve, ook creatieve, educatieve, sportieve, culturele en sociale elementen. Gezien de leeftijd van de doelgroep streeft de stichting er naar om de stedelijke activiteiten zoveel mogelijk op wijkniveau aan te bieden, zodat kinderen grotendeels in hun eigen vertrouwde omgeving aan activiteiten deel kunnen nemen. Daarnaast streeft Jeugdland er naar om oudere kinderen of kinderen die mobiel zijn uit hun eigen omgeving te halen en kennis te laten maken met kinderen uit een andere omgeving.