Informatieborden en posters voor het inloophuis St. Marten

Het inloophuis organiseert leuke ontmoetingsactiviteiten en activiteiten waarbij mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Zo is er naast de vrije inloop met een kaartclubje ook een schrijfclub, een kookclub (met maaltijden voor €4,-), een wijkatelier, en een zangclub. Dat is nu nauwelijks bekend in de wijk. Twee grote borden voor het raam zou het aanbod beter zichtbaar maken. Men denkt aan bijvoorbeeld grote wissellijsten, één met het reguliere aanbod en een lijst met een wisselend aanbod. Het aanbod verandert niet veel. Er zal hooguit 8 keer per jaar een nieuwe poster gemaakt moeten worden. De financiën hiervoor gaan ten koste van het activiteitenbudget.

De vraag

Liefst 4 informatieborden/wissellijsten op A1 formaat die opgehangen kunnen worden. 8 keer per jaar een poster met het activiteitenaanbod. Met minder zijn ze ook al heel blij. Graag wel een even aantal doordat het om twee ramen gaat.

Over Inloophuis Sint Marten

Het Diaconaal Centrum (‘Inloophuis’) werkt vanuit de presentiebenadering. Het Inloophuis is gericht op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen. Het Inloophuis is er voor alle mensen in en rond de wijken Sint Marten en Klarendal die elkaar willen ontmoeten. Mensen kunnen meedoen aan activiteiten of zelf actief worden als vrijwilliger bij een van de projecten. Het Inloophuis is ook de plek waar wijkbewoners bij het Buurtpastoraat aan kunnen kloppen voor pastorale of materiële hulp. In en rond het Inloopcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd, vooral om de nood onder mensen aan de onderkant van de samenleving te verminderen.