Inloophuis Sint Marten

Inloophuis Sint Marten is een trefpunt voor mensen aan de onderkant van de samenleving en biedt in een huiskamersfeer koffie, brood, 1x p.w. een warme maaltijd, hulp en activiteiten. Het laagdrempelige inloophuis is vanuit het Buurtpastoraat van de RK Parochie Sint Eusebius, met ondersteuning vanuit de Protestante Gemeente Arnhem, voor de wijken Sint Marten en Klarendal opgezet. Mensen doen er mee aan activiteiten, worden zelf actief als vrijwilliger of kloppen aan voor pastorale of materiële hulp. Het Inloophuis heeft een breed sociaal netwerk. Zo werkt het samen met de hulpverlening, Buurtmaatje en de Buurtklussendienst. Doel is het voorkomen of verminderen van maatschappelijke nood. De coördinator biedt samen met het team vrijwilligers de bezoekers een warm welkom, luisterend oor en structuur in de week. De bezoekers worden aangesproken op hun talenten en niet op hun beperkingen.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn armoede, eenzaamheid, lotgenotencontact

Openstaande vragen

Kledingrek(ken) voor het inloophuis St. Marten

Elke dinsdag en donderdag is het mogelijk om kleding in te leveren of voor een habbekrats te kopen bij het inloophuis. Een hele uitkomst voor buurtbewoners. Zeker voor mensen met een klein inkomen...

Een plan voor ingrediënten voor de donderdagse inloopochtend van het Inloophuis St. Marten

Op donderdag is er een inloopochtend voor kwetsbare bewoners in st. Marten. Na afloop wordt er een lunch verzorgd voor €1...

Akoestische panelen aan het plafond of wandbedekking voor het Inloophuis St. Marten

De centrale ruimte in het inloophuis is groot en hoog. Het geluid kaatst er snel rond...

Matches door Inloophuis Sint Marten

  • Een bloemenworkshop voor het Toon Hermans Huis door kunstenaar Berengaria Liedmeier

    () Een alternatief zou zijn om een creatieve activiteit te organiseren waarbij de deelnemers bloemen maken. Kunstenaar Berengaria Liedmeier heeft hier al ervaring in bij het Inloophuis St. Marten.
    Leuk om ieder seizoen andere bloemen te maken. En hoe leuk is het om af en toe dan ook een bloem voor iemand te maken. Zo krijgt deze vraag een extra dimensie.

Matches voor Inloophuis Sint Marten