Een klein cadeautje voor 200 cliënten van Zonnebloem Arnhem Zuid

In september bezoeken vrijwilligers van De Zonnebloem Arnhem Zuid 200 cliënten die dreigen te vereenzamen. Er wordt contact gelegd, een praatje gemaakt, uitleg gegeven over wat de Zonnebloem zou kunnen betekenen en er wordt een kleine attentie achtergelaten. Het gaat om een cadeautje wat geschikt is voor zowel mannen als vrouwen, van elke leeftijd. De mensen die bezocht worden zijn vaak eenzaam en ontvangen zelden een cadeautje. De uitgaven hiervoor worden betaald uit het activiteitenbudget. Dat budget is al minimaal. Vandaar dat men graag hulp zou krijgen bij het verkrijgen van een low budget cadeautje.

De vraag

200 leuke kleine cadeautjes voor ouderen en jongere gehandicapte mensen

Over Zonnebloem Arnhem Zuid

Zonnebloem Arnhem Zuid zet zich in voor iedereen vanaf 18 jaar die door handicap, ziekte of ouderdom fysiek beperkt zijn. Zij wil ervoor zorgen dat deze doelgroep door bezoek en het organiseren van activiteiten, gericht op het vergroten van het sociale netwerk, niet in een sociaal isolement komt.