Kopieerpapier voor stichtingen en verenigingen

Coers en Roest biedt 8 dozen kopieerpapier aan in het kader van het Maatschappelijk Cadeau.

Over Stichting Leergeld Arnhem

Steeds meer Arnhemse Bedrijven kiezen bij een viering voor het ondersteunen van een maatschappelijk doel. Van een jubileum tot aan de kerstkaarten. Bij alle vieringen wordt er nagedacht over een vorm waarmee zij hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Bijvoorbeeld Volkshuisvesting heeft in het kader van haar honderdjarig jubileum al haar relaties uitgedaagd tot het schenken van zo'n maatschappelijk cadeau. Ze vroegen hun relaties een keuze te maken tussen aantal wijkgerichte sociale projecten en de ondersteuning van zo'n project als het ware aan hen te schenken. Zo hebben diverse Arnhemse stichtingen en verenigingen ondersteuning van een relatie van Volkshuisvesting mogen ontvangen. Een jubileum met een meerwaarde!