Laptops en andere ICT apparaten voor Stichting Leergeld

Voor schoolgaande kinderen is een laptop zeker vanaf de middelbare school steeds meer onmisbaar aan het worden. Stichting Leergeld helpt gezinnen met schoolgaande kinderen voor wie de aanschaf van een laptop in financieel opzicht een probleem vormt door ze gebruiksklare laptops aan te bieden.

De vraag

Hulp bij de zoektocht naar goede tweedehands ICT- apparatuur

Over Stichting Leergeld Arnhem

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen