Een leuke locatie voor de verwendag van Moeders voor Elkaar

Moeders voor Elkaar is een organisatie die ieder jaar een verwendag organiseert voor moeders met een thuiswonend kind(eren) tot 18 jaar met een beperking. Deze moeders zijn dagelijks verantwoordelijk voor het welzijn van hun kind dat extra veel zorg nodig heeft. Vaak betreft het alleenstaande moeders die ook financieel in een moeilijke situatie verkeren. Moeders voor Elkaar organiseert bij voldoende sponsorgeld, ieder jaar een verwendag voor ongeveer 50 van deze moeders. Een dag waarbij zij elkaar ontmoeten en deze lotgenoten-kontakten leiden weer tot informatie-uitwisseling en nieuwe vriendschappen. In 2019 zal deze dag plaatsvinden op zaterdag 15 juni. Men zoekt hulp bij het vinden van een leuke, liefst gratis, locatie, met daarbij één of meer activiteiten. Moeders voor Elkaar is volledig afhankelijk van giften en bijdragen vanuit fondsen.

Over Stichting Moeders voor Elkaar

Moeders van thuiswonende kinderen met een beperking de mogelijkheid bieden voor een verwendag waarin zij even in het zonnetje worden gezet, zich heerlijk kunnen ontspannen en de kans krijgen lotgenoten te ontmoeten.