Omzetten bestanden voor Jeugdland

Jeugdland had veel ontwerpen die in Quark zijn opgemaakt. Men kon deze zelf niet aanpassen en omdat men alleen de beschikking heeft over Indesign, ook niet goed gebruiken. Zij vroegen aan de Arnhemse Uitdaging hulp bij het omzetten van deze bestanden. Het advies via Coers en Roest zorgde voor heel snel resultaat.

Het aanbod

Hulp bij het omzetten van bestanden van Quark naar Indesign

Over Stichting Jeugdland

Vakantie activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de ontplooiing van een kind en bevatten naast recreatieve, ook creatieve, educatieve, sportieve, culturele en sociale elementen. Gezien de leeftijd van de doelgroep streeft stichting Jeugdland ernaar om de stedelijke activiteiten zoveel mogelijk op wijkniveau aan te bieden, zodat kinderen grotendeels in hun eigen vertrouwde omgeving aan activiteiten deel kunnen nemen. Daarnaast streeft stichting Jeugdland ernaar om oudere kinderen of kinderen die mobiel zijn uit hun eigen omgeving te halen en kennis te laten maken met kinderen uit een andere omgeving.