Verf voor de opslagcontainers van Jeugdland

In de zomerperiode organiseert Jeugdland instuiven voor kinderen waarbij hutten gebouwd worden. In diverse wijken van Arnhem, met name in de wijken waar veel kinderen niet op vakantie gaan, wordt er zo’n bouwactiviteit gestart. De spullen daarvoor worden opgeslagen in zeecontainers en vervoerd naar de locaties waar de bouwdorpen plaatsvinden. 10 jaar geleden zijn de 4 containers geschilderd. Ze zijn inmiddels toe aan een verfrissende schilderbeurt. Fijn voor de buurt en motiverend voor de kinderen. Het schilderwerk kan men zelf uitvoeren. De benodigde gereedschappen zijn aanwezig. Jeugdland vraagt hulp bij het vinden van de benodigde verf.

De vraag

Rode verf (de kleur van Jeugdland) voor het schilderen van 4 metalen zeecontainers (10 x 2 m). De containers blijven het hele jaar buiten staan.

Over Stichting Jeugdland

De vakantieactiviteiten van Jeugdland leveren een bijdrage aan de ontplooiing van een kind en bevatten naast recreatieve, ook creatieve, educatieve, sportieve, culturele en sociale elementen. Gezien de leeftijd van de doelgroep streeft de stichting er naar om de stedelijke activiteiten zoveel mogelijk op wijkniveau aan te bieden, zodat kinderen grotendeels in hun eigen vertrouwde omgeving aan activiteiten deel kunnen nemen. Daarnaast streeft Jeugdland er naar om oudere kinderen of kinderen die mobiel zijn uit hun eigen omgeving te halen en kennis te laten maken met kinderen uit een andere omgeving.