Alliander NV gast-spreker bij workshop KNHM aan Fonds Franciscus

KNHM organiseert eind oktober een bijeenkomst “Structureel werken aan fondsenwerving” voor alle betrokken inloophuizen van het Fonds Fransiscus. Alliander NV biedt zich aan als gastspreker om gedurende de workshop "Sponsoring bedrijven" als vertegenwoordiger van een bedrijvenfonds te vertellen hoe zij als bedrijf een sponsoraanvraag behandelen.