Een duurzame verbinding in verband met het verkrijgen van computers voor Stichting Leergeld

Stichting Leergeld schenkt oude computers aan schoolgaande kinderen uit arme gezinnen. Een opleiding volgen zonder computer is in deze tijd eigenlijk niet meer mogelijk. Daardoor is Leergeld constant op zoek naar goede gebruikte computers. Het zou erg fijn zijn als er duurzaam contact met een bedrijf zou zijn dat deze computers zou kunnen leveren.

Het aanbod

Een duurzame verbinding met een bedrijf dat regelmatig computers kan aanleveren, liefst leeggemaakt en nagekeken, zodat ze voor kinderen uit de doelgroep nog laren te gebruiken zijn.

Over Stichting Leergeld Arnhem

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen