Diabolo ICT en Stichting Leergeld bouwden de duurzame verbinding in 2017 uit

Diabolo zorgt ook in 2017 voor een constante toestroom van tweedehands pc's naar Leergeld. Daarnaast is er aandacht voor het compleet maken van computers die stichting Leergeld incompleet heeft ontvangen via andere kanalen. Dit doen zij in samenwerking met hun partner Solid Circle die er voor zorg draagt dat de computers opgeschoond zijn.