Een naaimachine en een lockmachine voor Boost

Samen naaiwerk verrichten voor de wijk. Dat is niet alleen gezellig maar ook nuttig. Niet alleen omdat er samen zinvol werk gedaan wordt, het zorgt voor uitbreiding van het sociale netwerk, een betere beheersing van de Nederlandse taal en goede contacten met wijkbewoners en wijkorganisaties. Men wil mondkapjes gaan maken voor de wijk, kleding maken en herstelwerkzaamheden verrichten aan kleding in het kader van de kledingruilbeurs van DAZO, voor mensen met een kleine beurs. Een vrije gift voor de geleverde producten zorgt daarnaast ook voor wat extra inkomsten voor Boost.

De vraag

Een naaimachine en een lockmachine. Tweedehands is uiteraard ook erg welkom.

Over Boost Arnhem

Boost is een ontwikkelings- en ontmoetingscentrum, een laagdrempelige voorziening gestart vanuit de vraag van vluchtelingen. De aanwezigheid van sleutelfiguren uit de vluchtelingedoelgroepen, maakt dat zij zich veilig en begrepen voelen. Vanuit de kracht en de motivatie van vluchtelingen zelf wordt er in de Driekoningendwarsstraat, op een informele manier gewerkt aan integratie, waarbij zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor de integratie. Zowel Nederlanders als vluchtelingen zijn er vrijwilliger bij verschillende activiteiten. Voorop staat de beheersing van de Nederlandse taal. Niet via een enkel lesje, maar de hele omgeving is er van doortrokken. Zo worden culturele verschillen gemakkelijker bespreekbaar en wordt taal een middel om elkaar en de Nederlandse samenleving echt te gaan begrijpen en misverstanden op te lossen.