Een brainstormsessie over communicatie voor 't Huukske door Dirkzwager

Nieuwe inzichten mbt het bereiken van meer en andere bezoekers en gebruikers van buurtcentrum "t Huukske. De manager marketing & communicatie van Dirkzwager organiseerde een brainstrom waarvan dit het mooie resultaat was.Hiermee kan 't Huukske verder vooruit zodat het een buurthuis wordt waar de hele buurt zich bij betrokken voelt. Wat een mooie match!