Arnhem Divers & Jong

Stichting Arnhem Divers & Jong is een jongerenorganisatie met een vijfkoppig bestuur bestaande uit cultureel diverse ambitieuze jongvolwassenen. AD&J zet zich in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren van 17-27 jaar waarbij extra aandacht voor hoogopgeleide jongeren met een migratie-achtergrond en/of met een lage sociaal-economische status. Deze groep vindt o.a. door een zwak professioneel netwerk moeilijk een baan op hun niveau en beslissers/verwijzers uit bedrijfsleven weten hen vaak niet te bereiken. AD&J initieert netwerkevenementen en meet & greets met professionals van bedrijven. Ze organiseren trainingen voor de jongeren rondom verbetering kansen op de arbeidsmarkt zoals sollicitatietrainingen en adviseren organisaties hoe zij hun diversiteit duurzaam kunnen bevorderen.  

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie / activering, multiculturele samenleving

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

AD&J heeft als missie in 2030 gelijke kansen voor de doelgroep op de arbeidsmarkt. Door samenwerking met bedrijven wordt bewustwording diversiteit bevorderd en steeds meer gewoon. 

  • Netwerkbijeenkomsten op lokatie, bedrijfsbezoeken, sollicitatietrainingen en medewerkers die workshops aan de jongeren geven over hun vakgebied. 
  • Daarnaast zouden medewerkers die als mentor of buddy hun kennis en ervaring met de jongeren delen in meerdere opzichten zeer waardevol en inspirerend zijn.  

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Advies over duurzaam bevorderen diversiteit binnen het bedrijf 
Medewerkers en jongeren met migratie-achtergrond met elkaar in contact brengen
Workshops over diversiteit in bedrijf organiseren
Reclame: vermelding op onze social media en reclamemateriaal 

Openstaande projecten

Divers & Jong zoekt naar verbreding van kennis over beroepen door bedrijfsbezoeken

Divers & Jong richt zich met name op hoogopgeleide jongeren. Jongeren met een klein sociaal netwerk door bijvoorbeeld een migratieachtergrond, weten vaak heel weinig over verschillende beroepen...

Divers & Jong zoekt hulp bij het verkrijgen van meer Sollicitatie-skills

Voor jongeren met een goede opleiding, maar een klein sociaal netwerk door bijvoorbeeld een migratieachtergrond, is het moeilijk om een baan te vinden...

Matches door Arnhem Divers & Jong